Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và thay thế Thông tư ...

Thông báo của Tổng Cục thuế về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0

Để lập báo cáo tài chính được nhanh, tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu của Chủ doanh ...

Từ năm 2014 trở đi tổng các khoản trích nộp theo lương là 34,5%

Phần lớn các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đang thực tập hoặc mới tốt nghiệp đều nắm vững những kiến thức về ...

Trung tâm đào tạo kế toán ATC hiện đang mở khóa đào tạo thực hành kế toán tại doanh nghiệp có các đơn vị hạch toán phụ ...

Ngày 18/9/2013, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 3680/BHXH-CSXH hướng dẫn về việc thực hiện một số nội dung về ...

Tổng cục thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch ( HTKK ) phiên bản 3.1.7

Từ ngày 1-7-2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành. Theo đó, có 38 vấn đề ...

Hỗ trợ trực tuyến
0904 235 886
0949 959 358
Tin ngẫu nhiên

Từ 01/07/2013 : Thu nhập trên 9 triệu đồng / tháng mới phải nộp thuế TNCN

(31-05-2013) Từ 1/7/2013: Thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp ...

Bàn về hệ thống tài khoản kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vửa

(07-06-2013) Tài khoản kế toán là cách thức phân loại và hệ thống hóa ...

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

(29-12-2013) Để lập báo cáo tài chính được nhanh, tuân thủ các Chuẩn ...

Những nội dung chủ yếu của kế toán quản trị

(30-05-2013) Kế toán quản trị : Khái niệm, những nội dung chủ yếu

Thực hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , dịch vụ

(01-06-2013) Chi phí SX và giá thành SP với chức năng vốn có đã trở ...

Trang liên kết
Trang liên kết

Tỷ lệ trích nộp các khoản theo lương

Thứ bảy, 30 tháng 11 năm 2013

Từ năm 2014 trở đi tổng các khoản trích nộp theo lương là 34,5%

 

 
Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản Pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệcác khoản trích nộp theo lương được tính như sau :
 
Năm  Người sdng lao động trích np tính vào chi phí SXKD (%)  Trvào lương người lao động (%) Tng cng
(%)
BHXH BHYT BHTN KPCĐ Cng BHXH BHYT BHTN Cng
Từ 2007 -2008 15 2   2 19 5 1   6 25
Từ 2009 15 2 1 2 20 5 1 1 7 27
Từ 2010 -2011 16 3 1 2 22 6 1,5 1 8,5 30,5
Từ 2012 -2013 17 3 1 2 23 7 1,5 1 9,5 32,5
Từ 2014 trởđi 18 3 1 2 24 8 1,5 1 10,5 34,5
 
Theo: BQT ketoanatc.com
Nguồn: ATC - Accounting
Tags: Trích nộp các khoản theo lương, tỷ lệ trích nộp BHXH, tỷ lệ trích nộp BHYT, tỷ lệ trích nộp BHTN, trích nộp KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, các khoản trích nộp, trích nộp BHXH năm 2014
Lưu lại bản tinLưu lại bản tinTạo bản inTạo bản inTrở lạiTrở lại

Áp dụng quy định mới về thuế TNDN (01-07-2014)

Phần mềm Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.2.0 (16-02-2014)

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính (29-12-2013)

Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Microsoft Excel (28-10-2013)

Thực hành kế toán doanh nghiệp có các đơn vị hạch toán phụ thuộc (21-10-2013)

Chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc (01-10-2013)

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.7 (05-09-2013)

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế (04-07-2013)

Những điểm mới về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (04-07-2013)

Nghị định 65/2013/NĐ - CP ngày 27/6/2013 (29-06-2013)

Chậm đóng BHXH bị phạt gấp 3 lần lãi suất (24-06-2013)

Những sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 65/2013/TT-BTC đối với Thông tư số 06/2012/TT-BTC (22-06-2013)

Về lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHTN chậm đóng (20-06-2013)

Phương pháp hạch toán chiết khấu thương mại (20-06-2013)

Kế toán quản trị (20-06-2013)

Một số điểm khác biệt của Thông tư 64/2013/TT-BTC so với Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn (19-06-2013)

Những nội dung cơ bản của nhập môn kế toán (18-06-2013)

Hiểu và sử dụng tài khoản lưỡng tính (17-06-2013)

Hướng tới tiệm cận chuẩn mực quốc tế về Kế toán (17-06-2013)

8 điểm mới trong chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (17-06-2013)

Áp dụng quy định mới về thuế TNDN (01-07-2014)

Phần mềm Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.2.0 (16-02-2014)

Chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc (01-10-2013)

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.7 (05-09-2013)

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế (04-07-2013)

Những điểm mới về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (04-07-2013)

Nghị định 65/2013/NĐ - CP ngày 27/6/2013 (29-06-2013)

Chậm đóng BHXH bị phạt gấp 3 lần lãi suất (24-06-2013)

Những sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 65/2013/TT-BTC đối với Thông tư số 06/2012/TT-BTC (22-06-2013)

Về lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHTN chậm đóng (20-06-2013)

Phương pháp hạch toán chiết khấu thương mại (20-06-2013)

Một số điểm khác biệt của Thông tư 64/2013/TT-BTC so với Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn (19-06-2013)

Hiểu và sử dụng tài khoản lưỡng tính (17-06-2013)

Hướng tới tiệm cận chuẩn mực quốc tế về Kế toán (17-06-2013)

8 điểm mới trong chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (17-06-2013)

Sự thống nhất giữa QĐ 48 và QĐ 15 là cần thiết (16-06-2013)

Bàn về hệ thống tài khoản kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vửa (07-06-2013)

Từ 01/07/2013 : Thu nhập trên 9 triệu đồng / tháng mới phải nộp thuế TNCN (31-05-2013)

Copyright© 2014 Trung tâm đào tạo kế toán ATC
Địa chỉ: P108, Tòa nhà Van Nam Hotel, 26 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 090 4235 886 - 094 995 9358 E-mail: ketoanatc.com@gmail.com WebSite: http://ketoanatc.com/
Bản đồ chỉ dẫn
Design by: VCI™ Inc.

Cảm ơn Quý khách! Thông tin liên hệ của Quý khách đã được gửi đi.

Chúng tôi sẽ có phản hồi với Quý khách sớm nhất.

OK