Thông tin tuyển dụng kế toán

Tổng cục Thuế đã có Công văn 3609/TCT-CS ngày 26/8/2014 hướng dẫn về các điểm mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn ...

Do đặc điểm riêng về kinh tế - kỹ thuật sản phẩm xây lắp đã chi phối công tác kế toán của loại hình doanh nghiệp này. ...

Do những đặc điểm riêng biệt của sản phẩm xây lắp chi phối đến công tác kế toán của loại hình doanh nghiệp này. Sau đây ...

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.5

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và thay thế Thông tư ...

Để lập báo cáo tài chính được nhanh, tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu của Chủ doanh ...

Từ năm 2014 trở đi tổng các khoản trích nộp theo lương là 34,5%

Phần lớn các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán đang thực tập hoặc mới tốt nghiệp đều nắm vững những kiến thức về ...

Hỗ trợ trực tuyến
0904 235 886
Tin ngẫu nhiên

Thực hành kế toán doanh nghiệp có các đơn vị hạch toán phụ thuộc

(21-10-2013) Trung tâm đào tạo kế toán ATC hiện đang mở khóa đào tạo ...

Thông tin tuyển dụng

(08-10-2014) Thông tin tuyển dụng kế toán

Những sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 65/2013/TT-BTC đối với Thông tư số 06/2012/TT-BTC

(22-06-2013) Những sửa đổi, bổ sung của TT số 65/2013/TT-BTC ngày ...

Từ 01/07/2013 : Thu nhập trên 9 triệu đồng / tháng mới phải nộp thuế TNCN

(31-05-2013) Từ 1/7/2013: Thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp ...

Thực hành kế toán tổng hợp

(10-05-2013) Để làm tốt công việc kế toán, không những các bạn phải ...

Trang liên kết
Trang liên kết

Tỷ lệ trích nộp các khoản theo lương

Thứ bảy, 30 tháng 11 năm 2013

Từ năm 2014 trở đi tổng các khoản trích nộp theo lương là 34,5%

 

 
Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản Pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệcác khoản trích nộp theo lương được tính như sau :
 
Năm  Người sdng lao động trích np tính vào chi phí SXKD (%)  Trvào lương người lao động (%) Tng cng
(%)
BHXH BHYT BHTN KPCĐ Cng BHXH BHYT BHTN Cng
Từ 2007 -2008 15 2   2 19 5 1   6 25
Từ 2009 15 2 1 2 20 5 1 1 7 27
Từ 2010 -2011 16 3 1 2 22 6 1,5 1 8,5 30,5
Từ 2012 -2013 17 3 1 2 23 7 1,5 1 9,5 32,5
Từ 2014 trởđi 18 3 1 2 24 8 1,5 1 10,5 34,5
 
Theo: BQT ketoanatc.com
Nguồn: ATC - Accounting
Tags: Trích nộp các khoản theo lương, tỷ lệ trích nộp BHXH, tỷ lệ trích nộp BHYT, tỷ lệ trích nộp BHTN, trích nộp KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, các khoản trích nộp, trích nộp BHXH năm 2014
Lưu lại bản tinLưu lại bản tinTạo bản inTạo bản inTrở lạiTrở lại

Thông tin tuyển dụng (08-10-2014)

Tổng hợp một số điểm mới trong thông tư 119/2014/TT-BTC (29-08-2014)

Khóa học kế toán xây lắp (27-08-2014)

Đặc thù của kế toán xây lắp (24-08-2014)

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.2.5 (10-08-2014)

Áp dụng quy định mới về thuế TNDN (01-07-2014)

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính (29-12-2013)

Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên Microsoft Excel (28-10-2013)

Thực hành kế toán doanh nghiệp có các đơn vị hạch toán phụ thuộc (21-10-2013)

Chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc (01-10-2013)

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.7 (05-09-2013)

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế (04-07-2013)

Những điểm mới về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (04-07-2013)

Nghị định 65/2013/NĐ - CP ngày 27/6/2013 (29-06-2013)

Chậm đóng BHXH bị phạt gấp 3 lần lãi suất (24-06-2013)

Những sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 65/2013/TT-BTC đối với Thông tư số 06/2012/TT-BTC (22-06-2013)

Về lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHTN chậm đóng (20-06-2013)

Phương pháp hạch toán chiết khấu thương mại (20-06-2013)

Kế toán quản trị (20-06-2013)

Một số điểm khác biệt của Thông tư 64/2013/TT-BTC so với Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn (19-06-2013)

Những sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 65/2013/TT-BTC đối với Thông tư số 06/2012/TT-BTC (22-06-2013)

Khóa học kế toán xây lắp (27-08-2014)

Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm (30-05-2013)

Đặc thù của kế toán xây lắp (24-08-2014)

Về lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHTN chậm đóng (20-06-2013)

Những nội dung cơ bản của nhập môn kế toán (18-06-2013)

Bàn về hệ thống tài khoản kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vửa (07-06-2013)

Chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc (01-10-2013)

Một số điểm khác biệt của Thông tư 64/2013/TT-BTC so với Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn (19-06-2013)

Những điểm mới về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (04-07-2013)

Những nội dung chủ yếu của kế toán quản trị (30-05-2013)

Từ 01/07/2013 : Thu nhập trên 9 triệu đồng / tháng mới phải nộp thuế TNCN (31-05-2013)

Thực hành kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ (08-05-2013)

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.2.5 (10-08-2014)

Sự thống nhất giữa QĐ 48 và QĐ 15 là cần thiết (16-06-2013)

Thực hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , dịch vụ (01-06-2013)

Thực hành thuế - kế toán thuế (09-05-2013)

Thông tin tuyển dụng (08-10-2014)

Thực hành kế toán tiêu thụ - xác định kết quả kinh doanh (15-06-2013)

Chậm đóng BHXH bị phạt gấp 3 lần lãi suất (24-06-2013)

Tổng hợp một số điểm mới trong thông tư 119/2014/TT-BTC (29-08-2014)

Đặc thù của kế toán xây lắp (24-08-2014)

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.2.5 (10-08-2014)

Áp dụng quy định mới về thuế TNDN (01-07-2014)

Chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc (01-10-2013)

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.7 (05-09-2013)

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế (04-07-2013)

Những điểm mới về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (04-07-2013)

Nghị định 65/2013/NĐ - CP ngày 27/6/2013 (29-06-2013)

Chậm đóng BHXH bị phạt gấp 3 lần lãi suất (24-06-2013)

Những sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 65/2013/TT-BTC đối với Thông tư số 06/2012/TT-BTC (22-06-2013)

Về lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHTN chậm đóng (20-06-2013)

Phương pháp hạch toán chiết khấu thương mại (20-06-2013)

Một số điểm khác biệt của Thông tư 64/2013/TT-BTC so với Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn (19-06-2013)

Hiểu và sử dụng tài khoản lưỡng tính (17-06-2013)

Hướng tới tiệm cận chuẩn mực quốc tế về Kế toán (17-06-2013)

8 điểm mới trong chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (17-06-2013)

Sự thống nhất giữa QĐ 48 và QĐ 15 là cần thiết (16-06-2013)

Bàn về hệ thống tài khoản kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vửa (07-06-2013)

Từ 01/07/2013 : Thu nhập trên 9 triệu đồng / tháng mới phải nộp thuế TNCN (31-05-2013)

Copyright© 2016 Trung tâm đào tạo kế toán ATC
Địa chỉ: P108, Tòa nhà Van Nam Hotel, 26 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 090 4235 886 E-mail: lienlacatc@gmail.com WebSite: http://ketoanatc.com/
Bản đồ chỉ dẫn
Design by: VCI™ Inc.

Cảm ơn Quý khách! Thông tin liên hệ của Quý khách đã được gửi đi.

Chúng tôi sẽ có phản hồi với Quý khách sớm nhất.

OK